BIOservicES

Latest Past Events

Eiropas Misijas Augsnes Nedēļa

Eiropas Misijas Augsnes Nedēļa ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir popularizēt Apvārsnis Eiropa misiju “A Soil Deal for Europe”. Pasākums paplašina izpratni par augsnes veselības nozīmi un mudina rīkoties, lai aizsargātu un atjaunotu mūsu augsni. Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un Lauku Attīstības Ģenerāldirektorāts (DG AGRI) organizē Eiropas Misijas Augsnes Nedēļu sadarbībā ar ES finansēto projektu PREPSOIL […]

BIOservisa sākuma sanāksme Bukarestē

No 27. līdz 28. oktobrim Bukarestē notika BIOservicES sākuma sanāksme. BIOservicES ir Eiropas finansēts projekts, kura mērķis ir izprast saikni starp dažādiem augsnes organismiem, piemēram, vīrusiem, baktērijām, arhejiem, sēnītēm, protistiem, nematodēm, mikroposmkājiem, sliekām, vienādkājiem, tūkstoškājiem, kukaiņiem un zirnekļiem, kā arī to, kā tie veicina dažādu augsnes ekosistēmu funkciju un pakalpojumu nodrošināšanu dažādos mērogos, ņemot vērā […]